WGPA.1430.13.2016                                                                                 Zgorzelec, 23 sierpnia 2016r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

 

 

Stosownie do art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm)

 

 

podaje się do publicznej wiadomości

 

 

o wydaniu decyzji Nr 5/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie magistralnej sieci ciepłowniczej na odcinku od komory
K-4 do komory K-7 (rejon ulic ks. J. Kozaka- T. Kościuszki w Zgorzelcu) (dz. nr 5/7, 5/8, 6, 9/1 (Obr. IV, AM-2) i dz. nr 2 (Obr. V, AM-1)).

 

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie            czternastu dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta                tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Paulina Pykacz

Zatwierdził: Piotr Konwiński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgozelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:23.08.2016 16:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paulina Pykacz
Data na dokumencie:23.08.2016
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:19