ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2016 roku.

 

Wybrana oferta: Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu z siedzibą Koźlice 1, 59-900 Zgorzelec.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez Wykonawcę w przedmiotowym konkursie spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone z ogłoszeniu.

 

Wysokość przyznanej dotacji: 20.000,00 PLN.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Horodecka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.10.2016
Data publikacji:05.10.2016 12:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż