Zgorzelec, dnia 06 lutego 2017r.

Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Zgorzelec

Stosownie do § 7 ust. 6 Uchwały Nr 77/2015 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 lipca 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

podaje się do publicznej wiadomości

o przyznaniu z Budżetu Miasta Zgorzelec na 2017r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla:
1.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 76 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej i tylnej budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 76 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 128.031,78 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt osiem groszy).
2.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 71 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 71 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty 54.484,22 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze).
3.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Piłsudskiego 8 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji tylnej budynku położonego przy ulicy Piłsudskiego 8 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
4.    „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców „GRANICA”, ul. Warszawska 14, 59-900 Zgorzelec na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku położonym przy ulicy Warszawskiej 14 w Zgorzelcu do kwoty: 44.614,80 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset czternaście złotych osiemdziesiąt groszy).
5.    Usługi Edukacyjne „COGITO” s.c. ul. Francuska 39, 59-900 Zgorzelec na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien w budynku położonym przy ulicy Francuskiej 39 w Zgorzelcu do kwoty: 90.528,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych).

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:06.02.2017 11:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.02.2017
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 11:18