NAZWA SPRAWY: WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - (Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC -Grażyna Michta - parter pok. 4, tel. 75 77 59 900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC - Dorota Fischer - parter  pok. nr 3, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC - Dorota Augustyn - parter pok. nr 2, tel. 75 77 59 900 wew. 0146

Pozostałe numery telefonów: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

2. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania),
  • dokument urzędowy potwierdzający stan cywilny osoby, z którą ma być zawarty związek małżeński (w przypadku obcokrajowców należy dołączyć przysięgłe tłumaczenie na język polski),
  • wcześniejsze umieszczenie w systemie rejestrów państwowych aktów stanu cywilnego dotyczących wnioskodawcy,
  • dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu.

3. Opłaty:

  • Opłata skarbowa 38zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • Sugerujemy  wcześniejsze umówienie terminu spotkania w celu otrzymania zaświadczenia - telefonicznie /mail /osobiście.
  • Podmioty uprawnione do uzyskania zaświadczenia: osoba, która wnioskuje o wydanie zaświadczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

 

 

 

 

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Fischer
Data publikacji:16.02.2017 09:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:51