Informacja o możliwości uzyskania dotacji przez Spółki Wodne

Zgorzelec dnia 04.07.2017

WIŚM.6332.6.2017         

INFORMACJA

Zgodnie z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. z 2017 poz. 1121), art. 49 K.p.a., Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miasta Zgorzelec  zawiadamia, iż w dniu 30.03.2011r. Rada Miasta Zgorzelec Uchwałą nr 54/2011 z dnia 30.03.2011r. w sprawie trybu postępowania w zakresie udzielenia spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14.04.2011r. Nr 80 poz. 1203) podjęła decyzję o możliwości uzyskania przez spółki wodne działające na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec pomocy finansowej z budżetu Gminy Miejskiej Zgorzelec w postaci dotacji na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji szczegółowych  oraz na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie miasta Zgorzelec.

W związku z powyższym na podstawie § 3 w/w uchwały  Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych informuje o możliwości składania przez spółki wodne prowadzące działalność na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec wniosków o dofinansowanie. Wzór wniosku stanowi załącznik do w/w uchwały. Termin składania wniosków upływa z dniem 31.07.2017r.

Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na pomoc dla spółek wodnych w 2017r. wynosi 80.318,00zł (osiemdziesiąt tysięcy trzysta osiemnaście złotych).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o możliwości uzyskania dotacji przez Spółki Wodne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:04.07.2017
Data publikacji:05.07.2017 09:00

Rejestr zmian dokumentu

pokaż