Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego

NAZWA SPRAWY: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA RUCHU DROGOWEGO

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych

Numer pokoju - 213

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59-945
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

bez opłaty skarbowej

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1264).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 784).
  • Uchwała Nr 15/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Zarządzenie Nr 54/22/19 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i stawek opłat dzierżawy pasa dróg wewnętrznych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.09.2008
Data publikacji:16.09.2008 06:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
29.05.2019 13:17 Edycja dokumentu (Janina Kuziora)
29.05.2019 13:17 Dodano załącznik "Informacja o przetwarzaniu danych
osobowych, zajęcie pasa drogowego.pdf"

(Janina Kuziora)
11.04.2019 10:55 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
11.04.2019 10:42 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy pasa
drogowego drogi wewnętrznej na prawach wyłączności"

(Adam Maliwiecki)
11.04.2019 10:42 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy oraz
naliczenie opłat za umieszczenie w pasie drogowym drogi
wewnetrznej obiektów budowlanych i tymczasowych"

(Adam Maliwiecki)
11.04.2019 10:42 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na
zajęcie pasa drogowego drogi wewnętrznej"

(Adam Maliwiecki)
11.04.2019 10:42 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na
umieszczenie w drodze wewnętrznej urządzeń infrastruktury
technicznej"

(Adam Maliwiecki)
11.04.2019 10:42 Dodano załącznik "Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy na
umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi wewnętrznej"

(Adam Maliwiecki)
05.02.2019 10:54 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
05.02.2019 10:53 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
01.02.2019 12:11 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 10:34 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
28.01.2019 08:54 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
28.01.2019 08:46 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
11.09.2018 12:31 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
21.10.2015 12:13 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.06.2015 10:25 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:23 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia
robót

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:13 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy.pdf

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:13 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf

(Halina Żygadło)
06.06.2014 12:53 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.04.2014 14:50 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.04.2014 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiekt
budowlany.pdf" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:36 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia
pasa drogowego na prawach wyłączności.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiekt budowlany.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:24 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:24 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

(Halina Żygadło)
12.09.2013 15:08 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy"

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:11 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:11 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
21.01.2013 15:35 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.01.2013 15:35 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
21.01.2013 15:33 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
21.01.2013 13:29 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.01.2013 13:29 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy"

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zgody na
lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zgody na lokalizację,
przebudowę zjazdu z drogi"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:20 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.10.2011 09:53 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Bartłomiej Mitura)
12.10.2011 09:39 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
06.04.2009 14:49 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 15:22 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 14:32 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 14:05 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 13:32 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 12:42 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:44 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:43 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:33 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.10.2008 09:24Dokument został odzyskany. (Bartłomiej Mitura)
21.10.2008 09:24Dokument usunięto. (Bartłomiej Mitura)
14.10.2008 11:31 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
15.09.2008 12:19 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)