NAZWA SPRAWY: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA RUCHU DROGOWEGO

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych

Numer pokoju - 213

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59-945
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

 

2. Wymagane dokumenty:

wniosek - druk do pobrania

 

3. Opłaty:

bez opłaty skarbowej

 

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

bez zbędnej zwłoki

 

5. Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze.

 

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

 

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 2068 ze zm).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1264).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 784).
  • Uchwała Nr 15/2018 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.
  • Zarządzenie Nr 54/22/19 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i stawek opłat dzierżawy pasa dróg wewnętrznych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:16.09.2008 06:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:03.03.2020 11:50