ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zgorzelec w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2017 roku.

 

Wybrana oferta: Fundacja Pamięć, Edukacja, Kultura

      Koźlice 1, 59-900 Zgorzelec.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez Wykonawcę w przedmiotowym konkursie spełniała wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone z ogłoszeniu.

 

Wysokość przyznanej dotacji: 20.000,00 PLN.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Horodecka
Data publikacji:06.11.2017 12:38
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.11.2017
Informację aktualizował:Karolina Horodecka
Data aktualizacji:26.02.2019 13:36