OBWIESZCZENIE

 Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,   w dniach od 20 maja 2009r. do 1 lipca 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, pok. 7A:

  •  w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
  • w piątki od 7:30 do 14:00

 

Zmiana studium obejmuje obszar Śródmieścia Miasta.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 czerwca 2009r. o godz. 10 w sali nr 21 w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

22 lipca 2009r.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

                   Rafał Gronicz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:06.05.2009 16:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.05.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:56