WGPA.0866-15/09                                                      Zgorzelec, dnia 11.05.2009r.

 

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

 

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ulicy Lubańskiej – ulicy Kozaka- ul. Groszowej – ul. Fabrycznej w Zgorzelcu


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.)

 

 

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu


projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zgorzelec w rejonie ulicy Sulikowskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 27 maja 2009r. do 08 lipca 2009r. w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, pok. 7A w godzinach:
•    w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
•    we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
•    w piątki od 7:30 do 14:00
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009r. o godz. 11.00 w sali nr 21 w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Zgorzelec z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
29 lipca 2009r.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:11.05.2009 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.05.2009
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:09.03.2017 12:54