NAZWA SPRAWY: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 10 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 928
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

3. Opłaty:

 • zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości od każdego egzemplarza - 21,00 zł,
 • pozostałe zaświadczenia - 17,00 zł

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • ZAŚWIADCZENIE WYDAJE SIĘ  JEŻELI : 
  • przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego
 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA:
  • podatnik
 • CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE:
  • złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia. Należy w nim określić zakres żądanych informacji
  • uiścić opłatę skarbową z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy.

7. Podstawa prawna: 

 • art. 306 e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 ze zm..)
 • rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.2009, Nr 176, poz. 1363 z późn. zm.)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzającego stan zaległości
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:31.12.2017 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:05.02.2019 10:29