NAZWA SPRAWY: ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków

 

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 911
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • złożyć wniosek skierowany do Burmistrza
 • dołączyć dokumenty uzasadniające złożony wniosek
 • przedłożyć zaświadczenie o uzyskanych dochodach, rachunki

3. Opłaty:

 • Brak

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Miesiąc. W sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

5. Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Zgorzelec, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ULGĘ
  • osoba fizyczna,
  • osoba prawna
  • jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

 7. Podstawa prawna:     

 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2018.800 z późn. zm.) - art. 67a-e

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ULGI - umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności podatków
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:23.10.2015 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:22.09.2008
Informację aktualizował:Arkadiusz Czuchaj
Data aktualizacji:05.02.2019 10:29