Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne

NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 911
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości 
 • załącznik ZN1A - dane o nieruchomościach
 • załącznik ZN1B - dane o zwolnieniach podatkowych 

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek bez wezwania, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia oraz do dnia 15 każdego innego miesiąca
 • Deklaracje składają:
  • właściciele  i współwłaściciele nieruchomości lub obiektów budowlanych
  • właściciele wyodrębnionych lokali
  • posiadacze samoistni nieruchomości lub obiektów budowlanych                            
  • użytkownicy wieczyści gruntów
  • posiadacze nieruchomości lub ich części, obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
  • osoby fizyczne jeśli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe). Nie dotyczy to osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
  • jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. w terminie do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 z późn. zm.) - art. 6 ust. 9, 10, 11
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn. zm.) - art. 81
 • Uchwała nr 297/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku od nieruchomości obowiązuje od 01 stycznia 2018 r.
 • Uchwała nr 310/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 listopada 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek od nieruchomości przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Data publikacji:31.12.2017 14:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2019 10:26 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 14:22 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:06 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:38 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 15:35 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 15:34 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
02.01.2018 11:12 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:29 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:24 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:24 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1"

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:23 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:23 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B"

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:22 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:22 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:22 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:21 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:21 Usunięto załącznik uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016
w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości

(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 09:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:24 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:22 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:22 Dodano załącznik "uchwała nr 198/2016 z dn. 25.10.2016 w
sprawie określenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomości"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:18 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2016 11:16 Usunięto załącznik Uchwała nr 112/2015 w sprawie
określenia wysokości podatku od nieruchomości

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:26 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:23 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:22 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1B"
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:22 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:22 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1"

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:18 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:18 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B

(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:16 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach
(Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:15 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
16.02.2016 16:14 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1

(Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:35 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:34 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:33 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach"
(Józefa Kozłowska)
12.01.2016 14:30 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
31.12.2015 08:21 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
31.12.2015 08:00 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
31.12.2015 07:54 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
31.12.2015 07:51 Dodano załącznik "Uchwała nr 112/2015 w sprawie
określenia wysokości podatku od nieruchomości"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2015 13:09 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:54 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:53 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B"

(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:53 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:51 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:51 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1"

(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:49 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:47 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:47 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B
- obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:46 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:46 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości - DN - 1 - obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
30.12.2015 12:44 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 12:41 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
23.10.2015 09:08 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
31.12.2014 09:01 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
07.01.2014 10:57 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:21 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:58 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:47 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.09.2012 09:19 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:12 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
09.02.2012 11:25 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych ZN-1/B -
obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
09.02.2012 11:25 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
- DN - 1 - obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
09.02.2012 11:13 Usunięto załącznik Dane o zwonieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B - obowiązuje od 01.01.2012
r.

(Iwona Stachura)
09.02.2012 11:13 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012 r.

(Iwona Stachura)
05.01.2012 09:40 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
05.01.2012 09:39 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1 - obowiązuje do 31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
05.01.2012 09:39 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje do 31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
05.01.2012 09:39 Usunięto załącznik Dane o zwonieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B - obowiązuje do
31.12.2011r.

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:15 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:15 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:15 Dodano załącznik "Dane o zwonieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości ZN-1/B - obowiązuje od 01.01.2012 r."

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:12 Usunięto załącznik Dane o zwonieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1/B - obowiązuje od
01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:12 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
07.12.2011 14:12 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r.

(Iwona Stachura)
05.12.2011 10:37 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:36 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r.

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:30 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1 - obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:30 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A -
obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:30 Dodano załącznik "Dane o zwonieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości ZN-1/B - obowiązuje od 01.01.2012r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:28 Zmieniono tytuł załącznika z "Dane o zwonieniach
podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B" na "Dane o
zwonieniach podatkowych w podatku od nieruchomości ZN-1/B -
obowiązuje do 31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:27 Zmieniono tytuł załącznika z "Dane o nieruchomościach
ZN-1/A" na "Dane o nieruchomościach ZN-1/A - obowiązuje do
31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
05.12.2011 10:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1" na "Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1 - obowiązuje do 31.12.2011r."

(Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:47 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:46 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:45 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:44 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:42 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:41 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.11.2011 14:39 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 13:57 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:58 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:57 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1"

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:57 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1/A"
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:56 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:56 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach ZN-1A
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:55 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek od
nieruchomości DN-1

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:49 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:48 Dodano załącznik "Dane o zwonieniach podatkowych w podatku
od nieruchomości ZN-1/B"

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:42 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B

(Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:18 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
04.02.2009 09:17 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:59 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:57 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach podatkowych w
podatku od nieruchomości ZN-1B"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:57 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach ZN-1A"
(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 09:57 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1"

(Józefa Kozłowska)
16.12.2008 10:26 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
22.09.2008 16:54 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:25 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)