ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Zgorzelec, 2017-11-24

WIŚM.6140.27.2017

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku

 Na podstawie: - art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1840)

Burmistrz Miasta Zgorzelec

przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec w 2018 roku”.

 Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, wymienionych w art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  sprawie poddanej konsultacjom.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 15 grudnia 2017 r. (włącznie) elektronicznie na adres: j.goszczycka@zgorzelec.com, lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone przez osoby uprawnione do reprezentacji organizacji, w tym także ich pełnomocników. Do uwag i wniosków należy dołączyć oświadczenie o uprawnieniu do reprezentowania organizacji.

Uwagi i wnioski złożone po terminie oraz niespełniające wymogów formalnych pozostawia się bez rozpatrzenia i bez wzywania do ich uzupełnienia.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ogłoszenie o publicznych konsultacjach
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:Joanna Goszczycka
Data na dokumencie:24.11.2017
Data publikacji:24.11.2017 11:31

Rejestr zmian dokumentu

pokaż