Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne

NAZWA SPRAWY: Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Podatków i Opłat

Numer pokoju - 9 (parter)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 907
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

 • Deklaracja na podatek rolny -  DR-1
 • Dane o nieruchomościach rolnych - złącznik ZR1/A
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym - złącznik ZR1/B

3. Opłaty:

 • Złożenie deklaracji jest wolne od opłat.
 • Opłacie skarbowej podlega złożenie pełnomocnictwa.
 • Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Opłatę skarbową w wysokości 17 zł uiszcza się w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec (kasa czynna- poniedziałek,  środa, czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek  w godz. od 9:00 do 16:00, piątek od godz. 9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek bankowy Bank Pekao S.A. 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • sprawa załatwiana jest niezwłocznie
 • podatnik winien wpłacać obliczony w deklaracji podatek rolny - bez wezwania - w  terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Zgorzelec

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Osoby składające deklarację wpłacają obliczony w niej podatek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego
 • KTO POWINIEN SKŁADAĆ DEKLARACJĘ?
  • właściciele  i współwłaściciele gruntów,
  • posiadacze samoistni gruntów,             
  • użytkownicy wieczyści gruntów,
  • posiadacze gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • osoby fizyczne - jeśli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej (spółki jawne i komandytowe),
  • jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
  • jednostki organizacyjne Lasów Państwowych,
  • podatnicy korzystający ze zwolnień na mocy ustawy o podatku rolnym.  
 • TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI
  • w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy
  • jeśli obowiązek podatkowy powstał po dniu 15 stycznia - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego
 • KORYGOWANIE  ZADEKLAROWANEGO PODATKU
  • odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
  • dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty

 7. Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U.2016.617 z późn. zm.) - art. 3, art. 6a ust. 8, 9
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2017.201 z późn.zm.) - art. 81
 • Uchwała nr 298/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 października 2017 roku w sprawie wzorów formularzy dla podatników podatku rolnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Składanie deklaracji na podatek rolny przez osoby prawne
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Józefa Kozłowska
Data na dokumencie:31.12.2017
Data publikacji:31.12.2017 14:20

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
05.02.2019 10:27 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
31.01.2019 14:23 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
30.01.2019 08:07 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
30.01.2019 07:51 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
29.01.2019 16:04 Edycja dokumentu (Arkadiusz Czuchaj)
04.01.2018 07:46 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:46 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny DR-1"
(Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:46 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A"
(Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:45 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym ZR-1/B"

(Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:43 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:43 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym

(Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:43 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych
(Józefa Kozłowska)
04.01.2018 07:43 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny
(Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:04 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:02 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
02.01.2018 10:01 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:41 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:40 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny"
(Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:40 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych"
(Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:40 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym"

(Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:38 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:37 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym ZR-1/B

(Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:36 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych
ZR-1/A

(Józefa Kozłowska)
25.02.2016 14:36 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny DR-1
(Józefa Kozłowska)
30.12.2015 13:25 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:25 Usunięto załącznik Informacja o gruntach IR-1
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:22 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.12.2015 13:21 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym ZR-1/B"

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:21 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1/A"
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:21 Dodano załącznik "Informacja o gruntach IR-1"
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:21 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny DR-1"
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:18 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym ZR-1B

(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:17 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:17 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny DR-1
(Iwona Stachura)
30.12.2015 13:16 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
23.10.2015 09:03 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
01.09.2015 16:39 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
20.09.2013 11:24 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
19.12.2012 14:47 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
28.09.2012 09:23 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.09.2012 09:13 Edycja dokumentu (Iwona Stachura)
30.11.2011 14:24 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 13:00 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:59 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym ZR-1B"

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:59 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A"
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:59 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny DR-1"
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:54 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:54 Usunięto załącznik Dane o zwolnieniach i ulgach
podatkowych w podatku rolnym ZR-1B

(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:53 Usunięto załącznik Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 12:53 Usunięto załącznik Deklaracja na podatek rolny DR-1
(Józefa Kozłowska)
08.12.2009 11:26 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
03.03.2009 09:19 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
06.01.2009 15:56 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:34 Dodano załącznik "Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym ZR-1B"

(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:34 Dodano załącznik "Dane o nieruchomościach rolnych ZR-1A"
(Józefa Kozłowska)
30.12.2008 10:34 Dodano załącznik "Deklaracja na podatek rolny DR-1"
(Józefa Kozłowska)
23.09.2008 10:53 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
15.09.2008 12:28 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)