Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

WGPA.1430.2.2018                                                                     Zgorzelec, dnia 02 lutego 2018r.


Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Zgorzelec

 

Stosownie do § 7 ust. 6 Uchwały Nr 196/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

podaje się do publicznej wiadomości

o przyznaniu z Budżetu Miasta Zgorzelec na 2018r. dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
1.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Staszica 11 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku położonego przy ulicy Staszica 11 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 65.662,63 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt trzy  grosze).
2.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bohaterów Getta 3 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji frontowej budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 77 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty 77.156,40 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści groszy).
3.    Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Daszyńskiego 67 w Zgorzelcu na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji i dachu budynku położonego przy ulicy Daszyńskiego 67 w Zgorzelcu w wysokości do kwoty: 143.319,43 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta dziewiętnaście złotych czterdzieści trzy grosze).

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:02.02.2018
Data publikacji:02.02.2018 11:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż