NAZWA SPRAWY: UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH  DOT. STANU CYWILNEGO

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu -
Kierownik 75 77-59-933
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 934
Z-ca Kierownika USC 75 77 59 935

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
Bezpłatna infolinia - 0 800 136 700


2. Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpisanie wyroku zagranicznego,
 • prawomocne orzeczenie zagranicznego sądu,
 • zaświadczenie określone w art. 39 Rozporządzenia Rady ( WE )  z dnia 27 listopada 2003r. (nr 2201/2003 ze zm.)
 • tłumaczenie na język polski w/w orzeczenia i w/w zaświadczenia, dokonane przez tłumacza przysięgłego.
3. Opłaty:
 • 11zł.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • osobiście (sugerujemy telefoniczą rezerwację terminu i godziny),
 • korespondencyjnie ( sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003
 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZNAWANIE ORZECZEŃ ZAGRANICZNYCH DOTYCZĄCYCH STANU CYWILNEGO
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Data publikacji:17.06.2009 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:31.01.2019 13:57