NAZWA SPRAWY: Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Numer pokoju - 011 (pierwsze piętro)

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0174 oraz 0170
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o nabycie na własność lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych Gminy Miejskiej Zgorzelec, potwierdzony przez Administrację Domów Mieszkalnych,
  ul. Warszawska 1/218 w Zgorzelcu

3. Opłaty:

 • Wnioski oraz załączniki do wniosków o wykup lokali są wolne od opłat skarbowych.

 • Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

 • Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 • Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności
  do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii
  oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

5. Tryb odwoławczy:

 • Brak

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

 • Lokal mieszkalny objęty umową najmu na czas nieoznaczony stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec może być wykupiony przez najemcę lub współnajemców. Osoba zainteresowana winna złożyć wniosek o wykup lokalu.

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców odbywa się w trybie bezprzetargowym.

 • Nie podlegają sprzedaży lokale:

  • w których najemca legitymuje się okresem najmu krótszym niż 15 lat;

  • o nieuregulowanym stanie prawnym;

  • wchodzące w skład nieruchomości budynkowej o nieuregulowanym stanie prawnym
   – do czasu jego uregulowania;

  • na które Gmina Miejska Zgorzelec poniosła nakłady finansowe na remont/ modernizację
   – do czasu ich całkowitego rozliczenia potwierdzonego przez Administrację Domów Mieszkalnych w Zgorzelcu.

 • Burmistrz może odmówić sprzedaży lokali:

  • w budynkach przeznaczonym do remontu kapitalnego;

  • w budynkach, w których przewidziana jest zmiana funkcji;

  • jeżeli najemca zalega z opłatami za czynsz oraz z opłatami za media;

  • w budynkach, w których powierzchnia lokali niemieszkalnych przewyższa powierzchnię lokali mieszkalnych;

  • w budynkach, w których Gmina partycypowała w jednorazowych kosztach związanych
   z remontami/ modernizacją części wspólnych nieruchomości;

  • w innych uzasadnionych przypadkach.

 • Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą prawa własności gruntu może nastąpić:

  • z zastosowaniem 30% bonifikaty; (od ceny lokalu i gruntu);

  • w przypadku sprzedaży ratalnej niespłacona część ceny nieruchomości podlega spłacie
   w równych ratach rocznych  z oprocentowaniem  w wysokości:

   • 5% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty do lat 2,

   • 7% w stosunku rocznym – w przypadku spłaty od 3 do 10 lat.

 • Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

 • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;

 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

 • Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 59 900 wew. 0174

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/

7. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;

 • Uchwała Nr 218/2016 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Renata Zawada
Data publikacji:26.04.2018 15:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.04.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:28.02.2022 12:42