Obwieszczenie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

Zgorzelec, 2018-06-05

WIŚM.7030.1.2018

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Burmistrz Miasta Zgorzelec działając na podstawie art. 24e ust. 2 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.) zamieszcza zatwierdzoną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec.

 

            Taryfa została zatwierdzona przez regulatora, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu decyzją nr WR.RET.070.122.2018.AR z dnia 07 maja 2018r.

 

Zatwierdzona taryfa wchodzi w życie z dniem 07 czerwca 2018r. i obowiązuje przez okres 3 lat, tj. do dnia 06 czerwca 2021r. Decyzja zatwierdzająca taryfy oraz taryfy stanowią załączniki do niniejszego obwieszczenia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o zatwierdzeniu taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Maliwiecki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:05.06.2018
Data publikacji:05.06.2018 16:55

Rejestr zmian dokumentu

pokaż