NAZWA SPRAWY: Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Organizacyjno-Prawny

Numer pokoju -  01 (parter), ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30

we wtorki od godz. 7:30 do 17:00

w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału - Gabriela Tyczyńska   

Numer telefonu - 75 77 52 233

Telefon/fax 75 77 13 443

Telefon: 75 77 52 233

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

Bezpłatna infolinia - 800 136 700

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie „Medalu Miasta Zgorzelec” (druk)  można również  pobrać  w Punkcie Obsługi Interesanta ul. Domańskiego 7.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

3. Opłaty:

           Nie podlega opłacie

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

           Bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

           Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Zasady i tryb nadawania  Medalu  Miasta  Zgorzelec:

 • Medal jest zaszczytnym wyróżnieniem nadawanym za szczególne zasługi dla miasta Zgorzelec.
 • Medal mogą otrzymać osoby fizyczne i prawne, które poprzez swoja działalność przyczyniły się do rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego miasta Zgorzelca oraz rozsławiły jego dobre imię w kraju.
 • Medal może być nadany tej samej osobie lub instytucji jeden raz.
 • Medal nadaje Rada Miasta Zgorzelec uchwałą na wniosek:
  • organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu mieszkańców oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Zgorzelca,
  • przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie miasta Zgorzelca.
 • Medal nadawany jest podczas obchodów świąt narodowych 3 maja i 11 listopada. Może być nadany w innym terminie, jeśli przemawiają za tym szczególne okoliczności.
 • Wniosek o nadanie medalu powinien zawierać dane personalne osoby – instytucji przedstawionej do wyróżnienia oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie medalu.
 • Wniosek o nadanie medalu winien być zgłoszony nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jego wręczenia.
 • Wniosek o nadanie medalu rozpatruje Komisja ds. Odznaczeń.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania medalu, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję przygotowuje Przewodniczący Rady.

 

7. Podstawa prawna:

         Uchwała Nr 239/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania „Medalu Miasta Zgorzelec”, zm. Uchwałą Nr 33/07 z dnia 23 lutego 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia zasad i trybu nadawania „Medalu Miasta Zgorzelec”.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie "Medalu Miasta Zgorzelec"
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:16.09.2008 06:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:Janina Kuziora
Data aktualizacji:26.09.2019 08:57