UWAGA!

W związku ze zmianą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień - 16.07.2018 r., godzina 10:00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień - 16.07.2018 r., godzina 10:40.

Miejsce składania i otwarci ofert pozostają bez zmian.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Grupowy przewóz seniorów ze Zgorzelca do Myrgorodu (Ukraina) - WZP.271.1.30.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:04.07.2018 14:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.07.2018
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:20.08.2018 12:12