NAZWA SPRAWY: Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Wydział Organizacyjno-Prawny

Numer pokoju -  01 (parter), ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30

we wtorki od godz. 7:30 do 17:00

w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Naczelnik Wydziału - Gabriela Tyczyńska   

Numer telefonu - 75 77 59 900 wew. 0156

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)              

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec ( druk )- można również pobrać  w Punkcie Obsługi Interesanta ul. Domańskiego 7

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (jeśli kandydat jest osobą fizyczną).

3. Opłaty:

Nie podlega opłacie

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

            Bez zbędnej zwłoki

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Zasady i  tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec

 • Honorowe Obywatelstwo Miasta Zgorzelec, zwane dalej Honorowym Obywatelstwem, jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania Rady. Nadawane być może przez Radę osobom szczególnie zasłużonym dla miasta Zgorzelec oraz innym wybitnym osobistościom.
 • Honorowe Obywatelstwo może być nadane obywatelom polskim i cudzoziemcom.
 • Honorowe Obywatelstwo może być nadane tej samej osobie tylko jeden raz.
 • Honorowe Obywatelstwo nadaje Rada Miasta Zgorzelec uchwałą na wniosek:
  • organów jednostek samorządu terytorialnego, samorządu mieszkańców oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń działających na terenie miasta Zgorzelca,
  • przedsiębiorstw, zakładów pracy, instytucji, kościołów i związków wyznaniowych działających na terenie miasta Zgorzelca.
 • Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa powinien zawierać dane personalne osoby przedstawionej do wyróżnienia oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie Honorowego Obywatelstwa.
 • Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa winien być zgłoszony nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jego wręczenia.
 • Wniosek o nadanie Honorowego Obywatelstwa rozpatruje Komisja ds. Odznaczeń.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję, przygotowuje Przewodniczący Rady Miasta.

7. Podstawa prawna:

Uchwała Nr 220/04 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec, zm. Uchwałą Nr 238/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany do uchwały ustalającej zasady i tryb nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec, zm. Uchwała Nr 62/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany do uchwały dotyczącej ustalenia zasad i trybu nadawania  Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Nadanie Honorowego Obywatelstwa Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Globalny Administrator
Data publikacji:24.02.2022 12:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.09.2008
Informację aktualizował:Magdalena Świątecka
Data aktualizacji:28.02.2022 09:59