Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec

WGPA.1430.10.2018                                                  Zgorzelec, dnia 31 lipca 2018r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC


Stosownie  do art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.)


podaje się do publicznej wiadomości


o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Zgorzelec, w sprawie:

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zatoki parkingowej w Zgorzelcu przy ul. Prusa (dz. nr 21 i 26 (Obr. IV, AM-2)).

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionej inwestycji w terminie 3 dni od daty podania do publicznej wiadomości w Punkcie Obsługi Interesanta tut. Urzędu, ul. Domańskiego 7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anna Walotka


Zatwierdziła: Karolina Jakubowska

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:31.07.2018
Data publikacji:31.07.2018 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż