Obwieszczenie

Zgorzelec, 2018-08-20

WIŚM.7021.1.25.2018

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Działając na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016r. poz. 831 ze zm.)

 

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec

 

informuję, ze Gmina Miejska Zgorzelec w 2017r. stosowała środki poprawy efektywności energetycznej w postaci modernizacji oraz wymiany eksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego na terenie miasta Zgorzelec, na urządzenia charakteryzujące się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji. W ramach przeprowadzonych prac modernizacyjnych dokonano wymiany:

  • 37 szt. opraw oświetleniowych drogowych sodowych o łącznej mocy ok. 6.200 W na ul. Okrzei, Pułaskiego, Sienkiewicza i Langiewicza w Zgorzelcu, na oprawy typu LED w miłości 36 szt. o łącznej mocy ok. 2.630 W,
  • 38 szt. opraw oświetleniowych drogowych rtęciowych i sodowych o łącznej mocy ok. 8.200 W na ul. Św. Jana i Grunwaldzkiej w Zgorzelcu, na oprawy typu LED o łącznej mocy ok. 1.910 W.

Modernizacja i wymiana wyeksploatowanych urządzeń oświetlenia drogowego w w/w lokalizacjach pozwoliła zmniejszyć moc urządzeń zainstalowanych łącznie z ok. 14.400 W do ok. 4.540 W. 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Maliwiecki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:20.08.2018
Data publikacji:21.08.2018 16:54

Rejestr zmian dokumentu

pokaż