Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Komunikat

w sprawie aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

 

Burmistrz Miasta Zgorzelec, w związku z obowiązkiem prowadzenia przez Miasto Zgorzelec ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikającym z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2018r. poz. 1454), zwraca się do mieszkańców z prośbą o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta Zgorzelec w terminie do 31 grudnia 2018r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miasta Zgorzelec Wydziale Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych (pokój 215) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec w zakładce „Tablica ogłoszeń”.

Wypełnione druki prosimy składać za pośrednictwem:

  1. Urząd Miasta Zgorzelec w Punkcie Obsługi Interesanta
  2. Urząd Miasta Zgorzelec Wydział Infrastruktury Środowiska i Spraw Mieszkaniowych

w godzinach pracy Urzędu

oraz

  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.skoczylas@zgorzelec.com

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U z 2018r. poz. 1454) każdy mieszkaniec ma obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie własnej posesji, miedzy innymi poprzez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w sprawnie działającą przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art. 6 w/w ustawy w przypadku posiadania zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków właściciel jest zobowiązany do regularnego opróżniania tych urządzeń co musi być udokumentowane ważną umową z przedsiębiorstwem zajmującym się wywozem nieczystości oraz regularnie gromadzonymi rachunkami na takie usługi. Umowa musi zostać zawarta z firmą posiadającą pozwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych za terenie Miasta Zgorzelec. Rachunki za usługi wywożenia nieczystości ciekłych, zgodnie z ustawą należy przechowywać za okres jednego roku.

Przypomina się również, iż zgodnie z art. 117 §1 i §2 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (tj.: Dz. U. z 2018r. poz. 618 ze zm.), każdy kto nielegalnie usuwa nieczystości ze swojej posesji podlega karze grzywny do 1500zł. lub nagany.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komunikat ws. aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Adam Skoczylas
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:03.09.2018
Data publikacji:03.09.2018 13:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż