Termin składania ofert upływa w dniu 02.10.2018r. o godzinie 10.00.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 08.10.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 08.10.2018r., godzina 10.30.

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia drogowego ul. Widok w Zgorzelcu - etap I - WZP.271.1.38.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Data publikacji:14.09.2018 07:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.09.2018
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:02.01.2019 10:30