Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018

Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, ze względu na rozmiar została podzielona na 7 części (Załącznik do OPZ - cz. od 1 do 7).

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2018r. o godz. 10.00

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.11.2018r., godz. 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 15.11.2018r., godz. 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

W dniu 08 listopada 2018r. Zamawiajacy dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r., godzina 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

UWAGA!

W dniu 22 listopada br. Zamawiajacy dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.12.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 03.12.2018r., godzina 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dniu 29.11.2018r. dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.12.2018r., godzina 10:00

Otwarcie ofert wyznczono na dzień 06.12.2018r., godzina 10:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.10.2018
Data publikacji:15.10.2018 14:44

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
06.12.2018 12:18 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -
06.12.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
04.12.2018 15:10 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 13:15 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 13:14 Dodano załącznik "Przedmiar technologii fontanny -
29.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 13:01 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 14 treści SIWZ -
29.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:59 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 13 treści SIWZ -
29.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:56 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:56 Dodano załącznik "Zmieniony Załącznik nr 1B w wersji
edytowalnej - 29.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:55 Dodano załącznik "Zmiana Nr 5 treści SIWZ -29.11.2018r."
(Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:52 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
29.11.2018 12:48 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
29.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:16 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:16 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 12 treści SIWZ -
22.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:14 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 11 treści SIWZ -
22.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:12 Dodano załącznik "Zmiana Nr 4 treści SIWZ - 22.11.2018r."
(Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:10 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:10 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
22.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
22.11.2018 13:08 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
15.11.2018 14:39 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
15.11.2018 14:37 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 10 treści SIWZ -
15.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
14.11.2018 11:20 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
14.11.2018 11:18 Dodano załącznik "Zmiana Nr 3 treści SIWZ - 14.11.2018r."
(Joanna Stankiewicz)
14.11.2018 11:16 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
14.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
09.11.2018 12:37 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
09.11.2018 12:36 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 9 treści SIWZ -
09.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
08.11.2018 14:45 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
08.11.2018 14:45 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 8 treści SIWZ -
08.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
08.11.2018 14:43 Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 08.11.2018r."
(Joanna Stankiewicz)
08.11.2018 14:40 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
08.11.2018 14:37 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
08.11.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
30.10.2018 11:50 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
30.10.2018 11:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 7 treści SIWZ -
30.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
30.10.2018 11:48 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 6 treści SIWZ -
30.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:54 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:52 Dodano załącznik "Załącznik do decyzji z dnia
20.06.2018r. - 29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:52 Dodano załącznik "Decyzja z dnia 20.06.2018r. -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:52 Dodano załącznik "Decyzja z dnia 08.11.2017r. -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:49 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści SIWZ -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:48 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 4 treści SIWZ -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:47 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
29.10.2018 14:46 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ -
29.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:41 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:40 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ
-26.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:39 Dodano załącznik "Zmieniony Załącznik nr 1B w wersji
edytowalnej - 26.10.2018"

(Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:39 Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 26.10.2018r."
(Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:37 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
26.10.2018 11:31 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -
26.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:13 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:10 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:10 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 7 -
15.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:08 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 6 -
15.10.2018r. "

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:07 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 5 -
15.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:04 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 4 -
15.10.2018r. "

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:03 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 3 -
15.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 15:01 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 2 -
15.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 14:59 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 14:59 Zmieniono tytuł załącznika z "Załącznik do OPZ - cz. 1"
na "Załącznik do OPZ - cz. 1 - 15.10.2018r."

(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 14:58 Dodano załącznik "Załącznik do OPZ - cz. 1"
(Joanna Stankiewicz)
15.10.2018 14:44 Utworzenie dokumentu. (Joanna Stankiewicz)