Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia, ze względu na rozmiar została podzielona na 7 części (Załącznik do OPZ - cz. od 1 do 7).

Termin składania ofert upływa w dniu 30.10.2018r. o godz. 10.00

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 15.11.2018r., godz. 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 15.11.2018r., godz. 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

W dniu 08 listopada 2018r. Zamawiajacy dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 26.11.2018r., godzina 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

UWAGA!

W dniu 22 listopada br. Zamawiajacy dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.12.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 03.12.2018r., godzina 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dniu 29.11.2018r. dokonał ponownej zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 06.12.2018r., godzina 10:00

Otwarcie ofert wyznczono na dzień 06.12.2018r., godzina 10:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi ul. Boh. Getta wraz ze skrzyżowaniem ul. Warszawskiej, Staszica, Daszyńskiego, Okrzei i Boh. Getta w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.41.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Data publikacji:15.10.2018 14:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.10.2018
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:05.02.2019 15:26