Termin składania ofert upływa w dniu 08.11.2018r. o godzinie 10.00

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 19.11.2018r., godz. 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 19.11.2018r., godz. 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.42.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:???
Data publikacji:26.10.2018 12:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.10.2018
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:02.01.2019 10:35