Dnia 08.11.2018 r. w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, został przeprowadzony III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz w działkach nr 72 i 3/3 (Obręb XII, AM-1, KW nr  JG1Z/00020575/8).

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0.

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 3.100,00 zł.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: BRAK.

Imię, nazwisko/ nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: BRAK.

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec na okres 7 dni oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku III ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 2 położonego w Zgorzelcu przy ul. Reymonta 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:08.11.2018 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.11.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:17.11.2018 00:03