Informacja o wyniku przetargu

Dnia 8 listopada 2018 r. w budynku Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 6, został przeprowadzony II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste gruntu (dz. 106, AM-1, Obr. VI, KW nr JG1Z/00012399/1).

Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.

Cena wywoławcza netto nieruchomości: 4.000,00 zł.

Wylicytowana cena netto: 4.040,00 zł.

Osoby ustalone jako nabywcy nieruchomości: osoby fizyczne.

Informację o wyniku przetargu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zgorzelec na okres 7 dni oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Zgorzelec.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 14 położonego w Zgorzelcu przy ul. Langiewicza 7
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Justyna Łaszczewska
Data publikacji:16.11.2018 13:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.11.2018
Informację aktualizował:Justyna Łaszczewska
Data aktualizacji:24.11.2018 00:02