NAZWA SPRAWY: WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/ LUB ZGON

1. Miejsce załatwienia sprawy:

Nazwa wydziału - Urząd Stanu Cywilnego

Numer pokoju - 2,3,4

Wydział przyjmuje interesantów:
w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do 14:00

Numer telefonu - ( Uwaga zmiana numerów telefonów obowiązuje od 25 lutego 2022r.)
Kierownik USC Grażyna Michta pok. nr 4 parter, tel. 75 77-59-900 wew. 0144
Z-ca Kierownika USC Dorota Fischer pok. nr 3 parter, tel. 75 77 59 900 wew. 0145
Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn pok nr 2 parter, tel. 75 77 59 900 wew.0146

Pozostałe numery telefonu: 75 77 59 900 wew. 0147, 0148

e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)
 

 

2. Wymagane dokumenty:

  • Dowody (dokumenty) potwierdzające zdarzenie i treść aktu, który ma być odtwarzany (dot. odtwarzania polskich dokumentów).
  • Dowody (dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany, inne dokumenty- dokumenty urzędowe, wraz z ich wierzytelnym tłumaczeniem na język polski (dotyczy odtwarzania dokumentów zagranicznych).

3. Opłaty:

  • 39-zł za odpis zupełny za odtworzenie/rejestrację aktu

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

  • Bez zbędnej zwłoki.

5. Tryb odwoławczy:

  • Brak.

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

  • osobiście (sugerujemy telefoniczą rezerwację terminu i godziny wizyty w USC).
  • korespondencyjnie (sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Domańskiego 7 /parter/
59-900 Zgorzelec

7. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj.Dz.U.2016.2064)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O REJESTRACJĘ ZDARZENIA/ ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO/ DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO URODZENIE/ LUB MAŁŻEŃSTWO/LUB ZGON
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Dorota Fischer
Data publikacji:19.11.2018 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Dorota Fischer
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Augustyn
Data aktualizacji:28.02.2022 08:59