Termin składania ofert upływa w dniu 10.12.2018r., o godzinie 10.00

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 17.12.2018r., godzina 10:00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 17.12.2018r., godzina 10:30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Niepublicznego Nr 3 - etap I - WZP.271.1.44.2018
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Data publikacji:23.11.2018 10:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.11.2018
Informację aktualizował:Edyta Kałuża
Data aktualizacji:10.01.2019 09:02