Wydział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że w celu ograniczenia zagrożenia rozpowszechniania się COVID-19 (koronowirusa), oferty oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia przekazywane w formie papierowej dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego należy składać wyłącznie w okienku podawczym.

Pracownik Punktu Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Zgorzelcu, każdą przyjętą ofertę oraz dokumenty i oświadczenia dotyczące prowadzonych postępowań opatrzy adnotacją określającą dokładny termin ich przyjęcia, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę. Wykonawców prosimy o niezwłoczne przekazanie do Wydziału Zamówień Publicznych informacji o wysłaniu korespondencji drogą tradycyjną (w formie papierowej) na adres: e.kaluza@zgorzelec.eu

Apelujemy do wszystkich wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniach przetargowych ogłaszanych przez Urząd Miasta, aby nie wysyłali swoich przedstawicieli do siedziby urzędu na posiedzenia otwarcia ofert. W obecnej sytuacji rekomendujemy śledzenie wyniku postępowań przetargowych na stronie internetowej http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ w zakładce „zamówienia publiczne” .

Urząd zapewnia wszystkim zainteresowanym możliwość obserwacji publicznych sesji z otwarcia ofert w formie transmisji on-line  na kanale „zgorzelecEU” pod linkiem www.youtube.com/zgorzelecEU

Szczegóły na stronie http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/  zakładka – Zamówienia publiczne > Publiczne sesje otwarcia ofert on-line

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Menu - Zamówienia publiczne
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Relich
Data publikacji:26.11.2018 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Łukasz Relich
Data aktualizacji:27.03.2020 11:59