Ogłoszenie o zamówieniu - „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Zgorzelec” - WZP.271.1.28.2019

Termin składania ofert upływa dniu 28 stycznia 2020 r. o godzinie 10.00

W związku z licznymi zapytanianiami do treści SIWZ, Zamawiający dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 04 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 lutego 2020r. o godzinie 10.30.

UWAGA! Zamawiający ponownie dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 06 lutego 2020 r. o godzinie 10.00, nastomiast otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 lutego 2020 r. o godzinie 10.30.

Zamawiający w dniu 30.01.2020 r. udostępnił SIWZ z naniesionymi zmianami - zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

Zamawiajacy w dniu 31.01.2020 r. udostępnił SIWZ z naniesionymi zmianami - zmiany zaznaczono kolorem zielonym.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - „Zorganizowanie i prowadzenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Zgorzelec” - WZP.271.1.28.2019
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Informację wytworzył:Joanna Stankiewicz
Data na dokumencie:17.01.2020
Data publikacji:17.01.2020 11:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.02.2020 14:41 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
10.02.2020 14:40 Dodano załącznik "Ogłoszenie o udzieleniu
(unieważnieniu) zamówienia - 10.02.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
07.02.2020 12:30 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
07.02.2020 12:29 Dodano załącznik "Informacja o unieważnieniu
postępowania - 07.02.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
06.02.2020 14:48 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
06.02.2020 14:47 Dodano załącznik "Informacja z otwarcia ofert -
06.02.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
03.02.2020 09:40 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
03.02.2020 09:40 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 7 treści SIWZ
-03.02.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
03.02.2020 09:38 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 6 treści SIWZ
-03.02.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
03.02.2020 09:37 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 5 treści SIWZ
-03.02.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
31.01.2020 13:41 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
31.01.2020 13:41 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 4 treści SIWZ
-31.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
31.01.2020 13:39 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
31.01.2020 13:38 Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia - po zmianach - 31.01.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
31.01.2020 13:36 Dodano załącznik "Zmiana Nr 3 treści SIWZ - 31.01.2020
r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:30 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:25 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 3 treści SIWZ
-30.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:24 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 2 treści SIWZ
-30.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:21 Dodano załącznik "Formularz Nr 1 do SIWZ ze zmianami - w
wersji edytowalnej - 30.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:21 Dodano załącznik "Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia - po zmianach - 30.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:21 Dodano załącznik "Zmiana Nr 2 treści SIWZ - 30.01.2020
r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:19 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
-30.01.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:18 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
30.01.2020 14:14 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
-30.01.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
23.01.2020 15:07 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
23.01.2020 15:06 Dodano załącznik "Wyjaśnienie Nr 1 treści SIWZ
-23.01.2020r."

(Joanna Stankiewicz)
23.01.2020 15:05 Dodano załącznik "Zmiana Nr 1 treści SIWZ - 23.01.2020
r."

(Joanna Stankiewicz)
23.01.2020 15:01 Edycja dokumentu (Joanna Stankiewicz)
23.01.2020 14:55 Dodano załącznik "Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
-23.01.2020 r."

(Joanna Stankiewicz)
17.01.2020 11:39 Utworzenie dokumentu. (Joanna Stankiewicz)