Obwieszczenie
Burmistrza Miasta Zgorzelec

Na podstawie art. 7 ust. 10 Ustawy z dnia 05 lipca 2018r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 219 ze zmianami) informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zgorzelec, pod adresem: http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/ dostępny jest do publicznego wglądu wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz inwestycji towarzyszącej dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z placem zabaw, drogami osiedlowymi z miejscami postojowymi naziemnymi, ciągami pieszymi, infrastrukturą techniczną, zjazdami na dz. nr 6/3 i 6/6 (Obr. II, AM-7) – kubatura, na dz. nr 5/1 i 5/2 (Obr. II, AM-6), 6/5 (Obr. II, AM-7), 6/7, 7/1, 7/2 (Obr. II, AM-7) - infrastruktura, zjazdy, chodniki, przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu.   
Do ww. wniosku zainteresowani mogą składać uwagi w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Zgorzelec ul. Domańskiego 7 59-900 Zgorzelec lub drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019r. poz. 123 i 730) na adres: urzad@zgorzelec.eu w nieprzekraczalnym terminie do 22 lipca 2020r.
Uwagi do wniosku powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres składającego uwagę oraz przedmiot uwagi.

Burmistrz Miasta Zgorzelec
Rafał Gronicz

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Miasta Zgorzelec
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Karolina Jakubowska
Data publikacji:01.07.2020 12:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.07.2020
Informację aktualizował:Karolina Jakubowska
Data aktualizacji:01.07.2020 12:27