Wznowienie działalności gospodarczej

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału  -  Beata Zubik           
tel. 75-77-59-910                               
ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

Wydział Podatków i Opłat
tel. 75-77-59-930;   75-77-59-931         
ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015
 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail ewidencja.gospodarcza@zgorzelec.com

 


Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana składa wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek można pobrać w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.                               


Miejsce złożenia dokumentów:

Urzędu Miasta Zgorzelec
Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7 /pokój 015/
 

Opłaty:

Wniosek o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej w CEIDG jest wolny od opłat.


Termin i sposób załatwienia:

- rozpatrzenie wniosku polega na przekształceniu na formę dokumentu elektronicznego i przesłaniu do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy  /Dz. U. z 2018 r., poz. 647 z późn. zm./

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wznowienie działalności gospodarczej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Grzegorz Skrzypczyk
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:40