Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


 

Sprawę załatwia:

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów

w poniedziałek, środę i czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30

we wtorek od 7:30 do 17:00

w piątek od 7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału – Bożena Konarzewska

tel. 75 77 524 96, II piętro, pokój nr 211

e-mail urzad@zgorzelec.com

 

Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

tel. 75 77 599 42, II piętro, pokój nr 211

bezpłatna infolinia 0 800 136 700

e-mail urzad@zgorzelec.com

 

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

W celu ubiegania się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, pracodawca winien, w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy, złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę - kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, zgodnie z § 10 Rozporządzenia MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zwodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 ze zm.),
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 • kopię dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom, świadectwo lub zaświadczenie),
 • kopię świadectwa ukończenia szkoły przez młodocianego pracownika,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • kopie zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

 

Wniosek należy złożyć do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego.

 

Ponadto pracodawcy zobowiązani są do zawiadamiania Burmistrza Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. W związku z tym prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miasta, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Zgorzelca, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 1. Urząd Miasta Zgorzelec
  Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (przez Punkt Obsługi Interesanta)
  ul. Domańskiego 7

 

 
 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Bożena Konarzewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.02.2013 10:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
07.09.2018 12:23 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:19 Dodano załącznik "zawiadomienie o zawarciu umowy z
młodocianym pracownikiem.pdf"

(Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:19 Dodano załącznik "wniosek o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika.pdf"

(Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:17 Usunięto załącznik wniosek (Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:17 Usunięto załącznik zawiadomienie
(Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:11Dokument został odzyskany. (Bożena Konarzewska)
08.03.2018 14:11Dokument usunięto. (Bożena Konarzewska)
06.09.2016 15:27 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
16.03.2016 10:38 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
16.03.2016 10:35 Dodano załącznik "zawiadomienie"
(Bożena Konarzewska)
16.03.2016 10:35 Dodano załącznik "wniosek" (Bożena Konarzewska)
16.03.2016 10:33 Usunięto załącznik wniosek (Bożena Konarzewska)
16.03.2016 10:33 Usunięto załącznik zawiadomienie
(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:58 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:55 Dodano załącznik "zawiadomienie"
(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:55 Dodano załącznik "wniosek" (Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:55 Dodano załącznik "formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:52 Usunięto załącznik wniosek o dofinansowanie kosztów
kształcenia młodocianego pracownika.pdf

(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:51 Usunięto załącznik Instrukcja wypełniania tabeli w
części D formularza.pdf

(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:51 Usunięto załącznik Formularz infomacji przedstawianych
przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

(Bożena Konarzewska)
27.02.2015 10:50 Usunięto załącznik zawiadomienie o zawarciu umowy z
młodocianym pracownikiem.pdf

(Bożena Konarzewska)
16.09.2013 13:24 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
09.09.2013 15:09 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
09.09.2013 15:09 Dodano załącznik "zawiadomienie o zawarciu umowy z
młodocianym pracownikiem.pdf"

(Bożena Konarzewska)
18.02.2013 11:37 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
18.02.2013 10:52 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
18.02.2013 10:50 Edycja dokumentu (Bożena Konarzewska)
18.02.2013 10:50 Dodano załącznik "Formularz infomacji przedstawianych przy
ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf"

(Bożena Konarzewska)
18.02.2013 10:39 Usunięto załącznik Formularz infomacji przedstawianych
przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.pdf

(Bożena Konarzewska)