Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik

tel. 75-77-59-910

ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

 

Wydział Podatków i Opłat

tel. 75-77-59-930; 931

ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015

 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail ewidencja.gospodarcza@zgorzelec.com

 


Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć - wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta, w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/


Opłaty:

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

-525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

-525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,

-2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

 

Termin i sposób załatwienia:

-nie później niż w ciągu miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.


Podstawa prawna:

     Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2018 r., poz. 2137/

     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Żaneta Piasecka
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 13:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż