WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.

 WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEGO REJESTRU  STANU CYWILNEGO

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Urząd Stanu Cywilnego ul. Domańskiego  7

59-900 Zgorzelec parter , pokój  Nr 2  .

Kierownik USC – Grażyna Michta     tel. 75 77-59-933   parter, pokój nr4

Z-ca Kierownika USC   D.Fischer      tel 75 77 59 934     parter, pokój nr3

Z-ca Kierownika USC Dorota Augustyn   tel. 75 77 59 935 parter, pokój 2

 

Wydział  przyjmuje interesantów:

poniedziałek, środa, czwartek  w godz. 7.30 – 15.30

wtorek w godz. 7.30-17.00

piątek w godz.  7.30-14.00

 

e-mail  *usc@zgorzelec.com

Bezpłatna Infolinia    (   0 800 136 700)

WYMAGANE DOKUMENTY:

- oryginalny zagraniczny akt stanu cywilnego

- wierzytelne tłumaczenie na język polski ( nie dotyczy odpisów aktów wydanych na drukach wielojęzycznych zgodnie z konwencją nr 16 sporządzoną w Wiedniu dn. 08.09.1976r.  ( Dz.U. 2004, 166. 1735 )

Dodatkowe informacje

Sprawę można załatwić:

osobiście po uprzedniej telefonicznej rezerwacji terminu

lub korespondencyjnie ( sugerujemy wcześniejsze uzgodnienie składanych dokumentów, np. drogą mailową)

 

OPŁATY:

50-zł za odpis zupełny

( opłatę należy dokonać w kasie tut. Urzedu lub na konto: Bank Pekao S.A> 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360)

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:WNIOSEK O WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU : URODZENIA/ MAŁŻEŃSTWA/ ZGONU DO POLSKICH KSIĄG.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Dorota Augustyn
Informację wytworzył:Dorota Augustyn
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2009 13:02

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.11.2018 13:29 Edycja dokumentu (Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU ZGONU"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:28 Dodano załącznik "WNIOSEK O WPISANIE DO REJESTRU STANU
CYWILNEGO ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA"

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

(Dorota Fischer)
13.11.2018 13:24 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa

(Dorota Fischer)
14.02.2018 12:25 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
16.02.2017 09:32 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:32 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
urodzenia.pdf

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:31 Dodano załącznik " Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu"

(Dorota Fischer)
16.02.2017 09:29 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf

(Dorota Fischer)
25.08.2016 09:44 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:44 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf"

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie urodzenia do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
urodzenia.pdf

(Dorota Augustyn)
25.08.2016 09:43 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.docx

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:04 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.docx"

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 12:03 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf

(Dorota Augustyn)
19.08.2016 11:40 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
18.08.2016 09:11 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:49 aktualizacja (Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:49 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie zgonu do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:48 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie urodzenia do polskich
ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:48 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie małżeństwa do
polskich ksiąg stanu cywilnego zagranicznego aktu
małżeństwa.pdf"

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 10:47 Usunięto załącznik wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

(Dorota Augustyn)
17.08.2016 09:47 aktualizacja (Dorota Augustyn)
23.03.2015 11:26 Edycja dokumentu AKTUALIZACJA (Dorota Augustyn)
16.09.2013 08:04 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:11 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o wpisanie do polskich ksiąg
stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia"

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek1# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek2# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 10:02 Usunięto załącznik wniosek3# (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 zmiana wniosku (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek3#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek2#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 09:21 Dodano załącznik "wniosek1#" (Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU
MAŁŻEŃSTWA-PODANIE.doc

(Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU URODZENIA - PODANIE.pdf
(Dorota Augustyn)
21.02.2013 08:59 Usunięto załącznik WPISANIE AKTU ZGONU-WNIOSEK.doc
(Dorota Augustyn)
24.09.2012 14:13 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
13.04.2012 10:28 Edycja dokumentu (Grzegorz Skrzypczyk)
05.10.2011 08:33 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU ZGONU-WNIOSEK.doc"
(Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU URODZENIA - PODANIE.pdf"
(Dorota Augustyn)
05.10.2011 08:33 Dodano załącznik "WPISANIE AKTU MAŁŻEŃSTWA-PODANIE.doc"
(Dorota Augustyn)
07.04.2009 18:14 Edycja dokumentu (Dorota Augustyn)
23.01.2009 13:02 Utworzenie dokumentu. (Dorota Augustyn)