Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00 

 

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik
tel. 75-77-59-910

ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

 

Wydział Podatków i Opłat
tel. 75-77-59-930; 75-77-59-931

ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015

 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail ewidencja.gospodarcza@zgorzelec.com

 

Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana składa wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Wniosek można pobrać w Punkcie Obsługi Interesanta, w Wydziale Podatków i Opłat /pokój 015/.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt  sprzedaży napojów alkoholowych,
  • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt  sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
  • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia /tekst jednolity; Dz.U. z 2018 r., poz. 1541 z późn. zm./.


Miejsce złożenia dokumentów:
 
Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/


Opłaty:

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się na rachunek  gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz na piwa,
  • 525,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu /z wyjątkiem piwa/,
  • 2100,00 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.


Termin i sposób załatwienia:

-nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 


Podstawa prawna:

     Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2018 r., poz. 2137/

    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie na sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:10

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.12.2018 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:12 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:57 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:57 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych"

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:56 Usunięto załącznik 13. Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:53 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:53 Dodano załącznik "13. Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych.pdf"

(Sylwia Stockinger)
28.06.2016 11:09 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.06.2016 11:39 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
13.01.2016 12:33 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:32 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:31 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
13.01.2016 12:31 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych

(Żaneta Piasecka)
21.10.2015 13:24 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:39 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:09 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:04 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych"

(Żaneta Piasecka)
09.01.2015 13:03 Usunięto załącznik Oświadczenie alkohol
(Żaneta Piasecka)
09.01.2015 11:39 Dodano załącznik "Oświadczenie alkohol"
(Żaneta Piasecka)
09.01.2015 11:24 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
30.12.2014 14:56 Usunięto załącznik Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych

(Żaneta Piasecka)
30.12.2014 14:55 Dodano załącznik "Oświadczenie o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych"

(Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:56 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:28 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:07 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

(Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:14 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2012 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 12:36 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 12:34 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 12:33 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 12:28 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaż, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych"

(Sylwia Stockinger)
12.04.2011 15:47 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
10.12.2010 07:58 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:29 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:56 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)