Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

Sprawę załatwia:

 

Wydział Podatków i Opłat
ul. Domańskiego 7

 

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałek, środę, czwartek 
w godzinach od 7:30 do 15:30
wtorek w godzinach od  7:30 do 17:00
piątek w godzinach od  7:30 do 14:00

 

Naczelnik Wydziału - Beata Zubik
tel. 75-77-59-910,

ul. Domańskiego 7, parter, pokój nr 13

 

Wydział Podatków i Opłat

tel. 75-77-59-930; 75-77-59-931

ul. Domańskiego 7, I piętro, pokój nr 015

 

Bezpłatna Infolinia (0 800 136 700)

 

e- mail ewidencja.gospodarcza@zgorzelec.com

 


Wymagane dokumenty:

Osoba zainteresowana składa podanie o wydanie zezwolenia jednorazowego.

Do podania należy dołączyć:

  • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty za zezwolenie.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
 
Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/


Opłaty:

Opłatę  za jednorazowe zezwolenie wnosi się na rachunek gminy nr 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360 przed wydaniem zezwolenia  w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.


Termin i sposób załatwienia:

- nie później niż w ciągu  miesiąca, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu  dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania 


Podstawa prawna:

     Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity;  Dz. U. z 2018 r., poz. 2137/

     Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego /tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:Sylwia Stockinger
Data na dokumencie:06.02.2014
Data publikacji:06.02.2014 12:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
13.12.2018 14:14 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:11 Dodano załącznik "Druk" (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 16:06 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

(Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:52 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
20.11.2018 15:51 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie jednorazowego
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych"

(Sylwia Stockinger)
28.06.2016 11:12 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
24.06.2016 11:54 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
21.10.2015 13:23 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
31.03.2015 16:38 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:54 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 13:28 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 12:08 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:15 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
06.02.2014 11:11 Edycja dokumentu (Żaneta Piasecka)
09.05.2012 12:37 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:45 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:41 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
09.05.2012 10:39 Usunięto załącznik wniosek o wydanie zezwolenia na
sprzedaz napojów alkoholowych

(Sylwia Stockinger)
11.10.2011 16:45 Edycja dokumentu (Józefa Kozłowska)
11.10.2011 16:45 Dodano załącznik "wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz
napojów alkoholowych "

(Józefa Kozłowska)
02.03.2009 13:13 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
02.03.2009 13:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
07.10.2008 11:07 Edycja dokumentu (Sylwia Stockinger)
15.09.2008 11:57 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)