Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnik Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

 Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 554, I piętro, pokój nr 09

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com

Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Jeżeli nieruchomość oddana jest we współużytkowanie wieczyste podanie o wykup na własność takiej nieruchomości winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Każdorazowo o zbyciu decyduje Burmistrz.

Sprzedaż użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczytego następuje w drodze bezprzetargowej.

Wymagane dokumenty

  • Podanie podpisane przez wszystkich użytkowników wieczystych.

Podanie powinno zawierać dane o nieruchomości tj.: położenie, nr działki, obręb, arkusz mapy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

Opłaty

Podania są wolne od opłat skarbowych.

Podstawę opłaty za sprzedaż użytkowania wieczystego na własność określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

Przy sprzedaży nie udziela się bonifikat.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem prawa użytkowania wieczystego na własność.

Podstawa prawna

  • Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 09, I piętro – tel. 75 77 52 554.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:15.09.2008 16:02