Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

  • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
  • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
  • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 010

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com  

Właściciel (właściciele) lub użytkownik wieczysty (użytkownicy wieczyści) może dokupić w drodze bezprzetargowej nieruchomość lub jej części, jeżeli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza
tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. Sprzedaż uwarunkowana jest m.in. zgodnością z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

Wymagane dokumenty

  • podanie, w treści którego należy podać położenie działki, tj. obręb, arkusz mapy, numer działki oraz powierzchnię;
  • mapa bądź jej kserokopia z zaznaczoną działką do sprzedaży lub do oddania w  użytkowanie wieczyste.

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

  • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
  • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

 

Opłaty

Podanie o sprzedaż nieruchomości na poprawę warunków zagospodarowania oraz załączniki do podania są wolne od opłat skarbowych.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz koszty notarialne i sądowe.

W przypadku sprzedaży nieruchomości lub jej części na cele mieszkaniowe, niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, zabudowanej budynkiem wielolokalowym, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobom, które zamierzają tę nieruchomość lub jej część nabyć, bonifikata może być udzielona do wysokości 99% ceny nieruchomości. Warunkiem sprzedaży nieruchomości lub jej części jest złożenie  wniosku łącznie przez właścicieli wszystkich lokali znajdujących się w tym budynku.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

Czas przygotowania nieruchomości do zbycia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy notarialnej – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii oraz opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z wykupem lokalu.

Podstawa prawna

  • Art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  • Uchwała Nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 010, I piętro – tel. 75 77 52 888.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprzedaż gruntów przyległych na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:15.09.2008 22:02