wersja do wydruku ??? 15.09.2008 22:03

Wydzierżawienie gruntów

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 011

 

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com  

Wydzierżawianie gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec odbywa się na następujące cele:

1) grunty pod obiekty handlowo-usługowe (kioski i pawilony);

2) grunty zabudowane budynkami komunalnymi (za wyjątkiem garaży i budynków gospodarczych – komórek
o pow. do 20 m2);

3) grunty pod parkingi;

4) grunty pod ustawienie  reklamy w formie płaskiej;

5) grunty pod ustawienie  reklamy w formie konstrukcji przestrzennej;

6) grunty na poprawę funkcji mieszkalnej;

7) grunty na cele rekreacyjne, sport i wypoczynek;

8) grunty na ogródki przydomowe;

9) grunty rolne.

Wydzierżawianie gruntu może odbywać się w drodze bezprzetargowej:

1) na wniosek osoby zainteresowanej dzierżawą, pod warunkiem, że inne osoby nie złożą wniosku o wydzierżawienie tego samego gruntu;

2) w przypadku, gdy o zawarcie umowy dzierżawy ogródka przydomowego i na poprawę funkcji mieszkalnej ubiegać się będzie więcej niż jeden wnioskodawca, dzierżawca wyłoniony zostanie w drodze przetargu, o ile nie będzie możliwy lub celowy podział terenu proporcjonalnie do liczby mieszkańców wnioskujących o zawarcie umowy dzierżawy;

3) zawieranie kolejnych umów na dzierżawę tej samej nieruchomości z dotychczasowym Dzierżawcą następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami i uchwałą Rady Miasta Zgorzelec
w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Wydzierżawianie gruntu odbywa się w drodze przetargu:

1) w przypadku złożenia kilku wniosków o wydzierżawienie tego samego gruntu;

2) w przypadku złożenia kilku wniosków o wydzierżawienie tego samego gruntu z przeznaczeniem na ogródek przydomowy i na poprawę funkcji mieszkalnej, o ile nie było możliwe lub celowe dokonanie podziału terenu proporcjonalnie do liczby mieszkańców wnioskujących o zawarcie umowy dzierżawy;

3) przypadku przeznaczenia przez Burmistrza Miasta Zgorzelec gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Zgorzelec na jeden z ww. celów;

Warunki przystąpienia do przetargu każdorazowo podawane są w ogłoszeniu o przetargu, które jest publikowane w mediach, wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec, ul. Domańskiego 6, I piętro oraz publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wymagane dokumenty

 • mapa z zaznaczonym terenem mającym stanowić przedmiot dzierżawy

Osoba zainteresowana winna złożyć odpowiednio:

 1. Wniosek o dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Zgorzelec wraz
  z mapą z zaznaczeniem wnioskowanego terenu (w przypadku zawarcia pierwszej umowy).
 2. Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości.

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

 • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

Opłaty

Wnioski oraz załączniki do wniosków o dzierżawę są wolne od opłat skarbowych.

Dzierżawca oprócz czynszu za dzierżawę płaci również podatek od nieruchomości lub podatek rolny.

Termin i sposób załatwienia

Sprawa załatwiana w trybie cywilno-prawnym, nie obowiązują terminy przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. Czas przygotowania nieruchomości do wydzierżawienia od momentu podjęcia pierwszych czynności do podpisania umowy dzierżawy – uzależniony jest od uzyskania niezbędnych opinii.

Podstawa prawna

 • dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz przepisy kodeksu cywilnego;
 • Uchwałą nr 217/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia  28 października 2008 r. w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • Uchwała Nr 192/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Zgorzelec.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 52 888.

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydzierżawienie gruntów
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:???
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2018
Data publikacji:15.09.2008 22:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.01.2019 08:05 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 12:03 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:30 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.12.2018 11:29 Dodano załącznik "WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI"

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:26 Dodano załącznik "WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC"

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:23 Usunięto załącznik WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:23 Usunięto załącznik WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
PO REZYGNACJI Proszę

(Renata Zawada)
10.12.2018 11:23 Usunięto załącznik WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC

(Renata Zawada)
26.04.2018 11:47 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
08.11.2017 13:32 Edycja dokumentu (Dorota Mazerant)
08.03.2016 08:49 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
08.03.2016 08:45 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.09.2015 08:09 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
16.06.2015 08:28 Edycja dokumentu (Dorota Mazerant)
10.06.2014 10:35 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
10.06.2014 10:33 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.06.2014 09:30 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
01.04.2014 14:06 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
16.09.2013 14:22 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
22.02.2013 12:10 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
21.02.2013 12:30 Edycja dokumentu (Renata Zawada)
04.02.2013 15:19 Dodano załącznik "WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE UMOWY
DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI"

(Renata Zawada)
04.02.2013 14:48 Dodano załącznik "WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI PO
REZYGNACJI Proszę"

(Renata Zawada)
04.02.2013 14:48 Dodano załącznik "WNIOSEK O DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ ZGORZELEC"

(Renata Zawada)
03.03.2009 16:52 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
03.03.2009 16:12 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
06.02.2009 12:21 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
06.02.2009 11:50 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
07.11.2008 10:53 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
23.09.2008 11:40 Edycja dokumentu (Elżbieta Rusin)
15.09.2008 12:03 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)