Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu

Sprawę załatwia:

Wydział Gospodarki Nieruchomościami ul. Domańskiego 6

Wydział przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30;
 • we wtorki od godz. 7:30 do 17:00;
 • w piątki od 7:30 do 14:00.

p.o. Naczelnika Wydziału - Renata Zawada

tel.  75 77 59 946, I piętro, pokój nr 06

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

tel.  75 77 52 888, I piętro, pokój nr 011

Bezpłatna Infolinia: 0 800 136 700

e- mail: urzad@zgorzelec.com  

Inwestor zainteresowany czasowym zajęciem gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec w związku z prowadzeniem prac związanych z budową lub remontem urządzeń gazowych, elektrycznych, energetycznych, telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych winien złożyć podanie w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 • podanie w sprawie wyrażenia zgody na przebieg projektowanej inwestycji przez grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec;
 • mapa z zaznaczonym przebiegiem projektowanej inwestycji;
 • wypis z ewidencji gruntów działki przez którą ma przebiegać inwestycja.

Burmistrza Miasta Zgorzelec podejmuje decyzję w sprawie przebiegu projektowanej trasy inwestycji w oparciu o komplet ww. dokumentów.

Prawo wejścia z inwestycją na grunt stanowiący własność Gminy Miejskiej Zgorzelec jest uzależnione od zawiadomienia Urzędu Miasta o dokładnym terminie rozpoczęcia  i zakończenia prac wraz z określeniem powierzchni gruntu jaki zostanie zajęty pod inwestycję. Informacje te stanowią podstawę do wystawienia stosownego zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu i naliczenia należnej opłaty.

Druki wniosków można pobierać w Urzędzie Miasta:

 • w Punkcie Obsługi Interesanta, ul. Domańskiego 7, parter;
 • w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami – ul. Domańskiego 6, pokój nr 011.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miasta Zgorzelec

Punkt Obsługi Interesanta

ul. Domańskiego 7 (parter)

59-900 Zgorzelec

Opłaty

Podania o czasowe zajęcie gruntów wraz z załącznikami do podania są wolne od opłat skarbowych.

Opłata za zajęcie terenu naliczana jest na podstawie Uchwały Nr 217/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia
28 października 2008 r.
w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat  za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec ze zm.

Termin i sposób załatwienia

 • bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

 • Dział II ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Uchwała Nr 217/08 Rady Miasta Zgorzelec z dnia  28 października 2008 r. w sprawie zasad i kryteriów ustalania czynszów i opłat za korzystanie z nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Zgorzelec ze zm.

Inne informacje

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Zgorzelec w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul. Domańskiego 6, pokój nr 011, I piętro – tel. 75 77 52 888.

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie gruntu
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:24.04.2008
Data publikacji:15.09.2008 22:03