Zaświadczenie

ZAŚWIADCZENIE

Sprawę załatwia:

Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych
ul. Domańskiego 7

Wydział przyjmuje interesantów w godzinach:

- poniedziałek od 730 do 1530

- wtorek           od 730 do 1700

- środa             od 730 do 1530

- czwartek        od 730 do 1530

- piątek            od 730 do 1400

Punkt Obsługi Interesanta od poniedziałku do piątku         

 w godzinach od 730 do 17  00

 

Naczelnik Wydziału – Elżbieta Boryczewska   

I piętro, pokój nr 108

 tel. 75-77-59-915 , 782810113

 

Ewidencja ludności

 I piętro, pokój nr 109 tel. 75-77-59-917; 918

 fax – 75-77-59-921

 

Bezpłatna Infolinia       0 800 136 700 

 

e- mail         urzad@zgorzelec.com

WYMAGANE DOKUMENTY

  • wypełniony  wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia,
  • dowód lub paszport osoby

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta  Zgorzelec
Wydział Spraw Obywatelskich i Administracyjnych

I piętro, pok. 109
ul. Domańskiego  7, 59-900 Zgorzelec

OPŁATY

Od wydanego zaświadczenia zawierającego pełny odpis przetworzonych danych dotyczących tej osoby pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł, płatną w kasie Urzędu Miasta Zgorzelec ( kasa czynna- poniedziałek, środa,czwartek w godz. od 9:00 do 14:00, wtorek od godz. 9:00 do 16:00, piątek od godz.9:00 do 12:30) bądź przelewem na rachunek  bankowy Bank PEKAO S.A 86 1240 3464 1111 0010 6448 8360.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

  • Termin załatwienia sprawy wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

  • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności  (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1382).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017 r.  poz. 2411).
  • Ustawa z dnia 16 listopada  2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1257 z późn. zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY

  • brak

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zaświadczenie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Elżbieta Boryczewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:30.05.2016 14:19