Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego

 

 

 

Sprawę załatwia:

Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych

Wydział przyjmuje interesantów:

w  poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do godz. 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do godz. 17:00
w  piątki od godz. 7:30 do godz. 14:00


Naczelnik Wydziału - Dorota Sobczak          
tel. 77-52-655,  II piętro, pokój nr 214


Bezpłatna infolinia: 0 800 136 700


E-mailurzad@zgorzelec.com


Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, (druki do pobrania)


Miejsce złożenia wniosku:

Punkt Obsługi Interesanta
Urzędu Miasta Zgorzelec
ul. Domańskiego 7 /parter/
lub
Wydział Infrastruktury, Środowiska i Spraw Mieszkaniowych 
II piętro, pok. Nr 213


Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2222 ze zm).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 1264).
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 784).
  • Uchwała Nr 337/2017 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.

 

Opłaty:

bez opłat
 
Termin załatwienia:
bez zbędnej zwłoki 

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze 

 

 

 

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wydanie zezwoleń na zajęcie pasa ruchu drogowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Globalny Administrator
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:15.09.2008
Data publikacji:16.09.2008 06:19

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
11.09.2018 12:31 Edycja dokumentu (Adam Maliwiecki)
21.10.2015 12:13 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.06.2015 10:25 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:23 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia
robót

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie reklamy w pasie drogowym drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:17 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót"

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:13 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy.pdf

(Halina Żygadło)
23.06.2015 10:13 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej.pdf

(Halina Żygadło)
06.06.2014 12:53 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.04.2014 14:50 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
23.04.2014 14:33 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiekt
budowlany.pdf" na "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:36 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcia
pasa drogowego na prawach wyłączności.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:34 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiekt budowlany.pdf"

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:24 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
30.01.2014 14:24 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

(Halina Żygadło)
12.09.2013 15:08 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.09.2013 15:04 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy"

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:16 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:11 Usunięto załącznik Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy

(Halina Żygadło)
22.01.2013 08:11 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
21.01.2013 15:35 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.01.2013 15:35 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
21.01.2013 15:33 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego drogi gminnej

(Halina Żygadło)
21.01.2013 13:29 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.01.2013 13:29 Dodano załącznik "Wniosek o udzielenie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej reklamy"

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy

(Halina Żygadło)
09.11.2011 13:07 Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zgody na
lokalizację, przebudowę zjazdu z drogi

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zgody na lokalizację,
przebudowę zjazdu z drogi"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:27 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym reklamy"

(Halina Żygadło)
18.10.2011 10:20 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
12.10.2011 09:53 Przywrócenie poprzedniej wersji dokumentu
(Bartłomiej Mitura)
12.10.2011 09:39 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego drogi gminnej"

(Halina Żygadło)
06.04.2009 14:49 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 15:22 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 14:32 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 14:05 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 13:32 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 12:42 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:44 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:43 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
31.10.2008 10:33 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
21.10.2008 09:24Dokument został odzyskany. (Bartłomiej Mitura)
21.10.2008 09:24Dokument usunięto. (Bartłomiej Mitura)
14.10.2008 11:31 Edycja dokumentu (Halina Żygadło)
15.09.2008 12:19 Utworzenie dokumentu. (Globalny Administrator)