Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018

Termin składania ofert upływa 27.09.2018r. o godzinie 10.00.

W związku ze zmianą treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 03.10.2018r., godzina 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień - 03.10.2018r., godzina 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec - WZP.271.1.37.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Joanna Stankiewicz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:14.09.2018
Data publikacji:14.09.2018 08:54