Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018

W związku ze zmianą treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiajacy dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert wyznaczono na dzień 18.12.2018r., godz. 10.00

Otwarcie ofert wyznaczono na dzień 18.12.2018r., godz. 10.30

Miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian

Termin składania ofert upływa w dniu 11.12.2018r. o godzinie 10.00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja elewacji oraz remont klatki schodowej budynku przy ul. Warszawskiej 1 w Zgorzelcu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia w Zgorzelcu III etap" - WZP.271.1.45.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Zgorzelec
Informację opublikował:Martyna Małaszewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:23.11.2018
Data publikacji:23.11.2018 13:41