Łukasz Relich 25.01.2019 12:04

PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

­

NAZWA SPRAWY:  PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC

1. Miejsce załatwienia sprawy :

Nazwa Wydziału – Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą
Numer pokoju – 310 | III piętro

Wydział przyjmuje interesantów
w poniedziałki, środy, czwartki od godz. 7:30 do 15:30
we wtorki od godz. 7:30 do 17:00
w piątki od 7:30 do 14:00
 
Telefon – Naczelnik: 75 77 55 737 |
Pozostałe telefony:  75 77 59 947 |  tel. 75 77 59 932
e-mail: urzad(at)zgorzelec.eu  (w miejsce „(at)” należy wpisać znak „@”)

 

2. Wymagane dokumenty:

Wniosek o patronat Burmistrza Miasta Zgorzelec
 

3. Opłaty:

Brak opłaty

4. Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Wydanie opinii dotyczącej przyznania lub odmowy patronatu Burmistrza Miasta Zgorzelec następuje pisemnie w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

5. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

6. Pozostałe wskazówki, uwagi:

Wniosek można dostarczyć w jeden z następujących sposobów: za pośrednictwem usług operatora pocztowego na adres:  Urząd Miasta Zgorzelec, Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą ul. Domańskiego 7, 59-900 Zgorzelec, składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec, drogą elektroniczną

Patronat jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter imprez lub wydarzeń organizowanych na terenie Miasta Zgorzelec.

Burmistrz może objąć patronatem przedsięwzięcia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, sportowym, informacyjnym i obywatelskim o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym (krajowym i międzynarodowym), które wpisują się w zadania samorządu Miasta Zgorzelec, ze szczególnym uwzględnieniem promocji i budowania pozytywnego wizerunku Miasta Zgorzelec.

Przyznanie Patronatu Burmistrza  Miasta Zgorzelec nie oznacza automatycznej deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

Burmistrz nie obejmuje patronatu nad przedsięwzięciami realizowanymi w formie demonstracji oraz takich, które nie są zgodne z ogólnie przyjętymi normami prawnymi, społecznymi jak również etycznymi.

Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowaną datą organizacji przedsięwzięcia. Wnioski składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Zgorzelec – Załącznik do Zarządzenia Nr 360/160/12 Burmistrza Miasta Zgorzelec z dnia 25.10.2012r.

8. Załączniki:

Regulamin przyznawania patronatu Burmistrza Miasta Zgorzelec
Wniosek o patronat Burmistrza Miasta Zgorzelec
Sprawozdanie z przedsięwzięcia objętego Patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:PATRONAT BURMISTRZA MIASTA ZGORZELEC
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Łukasz Relich
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.01.2019 12:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
31.01.2019 08:40 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 11:10 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 08:33 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 07:49 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 07:46 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
28.01.2019 07:45 Edycja dokumentu (Łukasz Relich)
25.01.2019 12:04 Utworzenie dokumentu. (Łukasz Relich)